P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.02.2015 - 22:06 CET Přihlášení uživatele
 

Obec

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Obec Podveky

Podveky kostelíčekObec Podveky se nachází 9 km jihozápadně od Uhlířských Janovic v nadmořské výšce 480m. Dominuje jí vrch s kostelem Sv. Havla, obklopený hřbitovem. Kostel byl znovu vystavěn od základu roku 1783 na tom samém místě, kde stával starý kostel připomínaný již v roce 1350. Polohou je ve velmi pěkné krajinné scenérii s lesnatým okolím. V něm jsou rovněž zasazeny osady Zalíbená, Ježovice a Útěchvosty, které k obci patří.
Pro tuto pěknou polohu zde rádi o víkendech pobývají chalupáři, kteří si tady opravili starší domky a pomohly tak zlepšit vzhled obce. První písemná zmínka o Podvekách je z roku 1295 (Regesta Bohemica RB II). Ves existovala již dříve a její zakladatelé byli pánové Mladota, Václav, Heřman a Martin z Podvek, kteří zde vystavěli tvrz. Ve 2. polovině 17 stolení připadla ves k ratajskému panství a zůstala u něho až do roku 1848.
První škola zde byla založena roku 1877 a postupně byla rozšířena na čtyřtřídní. V současné době zde škola není. Děti od roku 1962 dojíždějí do Rataj n.S. V roce 1993 byla budova školy zrekonstruována a je v ní umístěn OÚ, knihovna, zdravotní středisko, šicí dílna, prozatímní prodejna potravin a kadeřnictví. V okolí budovy je nově vybudované dětské hřiště, které je hojně využíváno místní mládeží. Na návsi je v provozu hostinec. Prodejna potravin (postavená u hlavní silnice v roce 1973) je uzavřena a nabídnuta k prodeji. Naše oblast je převážně zemědělská. Někteří obyvatelé jezdí za prací do měst.
Jen málo původních zemědělců se rozhodlo znovu soukromě hospodařit. Většinu zemědělské půdy obhospodařuje Zemědělské družstvo Zbizuby. Za posledních dvacet let byla postavena řada nových rodinných domků. Obec chce vytvářet podmínky, aby tento trend pokračoval. Proto je zpracován územní plán, umožňující další výstavbu. Obec bude v nejbližší době investovat do úpravy návsi, do oprav komunikací a do veřejného osvětlení. V roce 1998 byla po vesnicích provedena kabelizace telefonní sítě, a tím bylo zavedeno do osady Útěchvosty první telefonní spojení. V současné době je v Podvekách 82 čísel popisných se 171 trvale bydlícími občany. Je zde činný hasičský sbor, který byl založen roku 1892.

Zalíbená
Je osadou mladší. Patřila také jako Podveky k ratajskému panství. Leží 2 km jihozápadně od Podvek. Má patnáct popisných čísel včetně hájovny, se sedmnácti trvale bydlícími občany. Pro její malebnou polohu slouží vesnička převážně k rekreaci.

Ježovice
Nachází se 1 km od Podvek na západ, směrem na Rataje. Nad osadou se vypíná vrch Stařechov. Pod ním vede železniční trať Kolín - Ledečko. První písemná zpráva je zaznamenána ve 14. století. Žije zde 18 trvale žijících občanů ve 22 domech. Na malé návsi je pískovcová zvonička. V současné době se zde začínají stavět rekreační chaty.

Útěchvosty
Rozkládají se západně od Podvek nad Ratajemi. Jsou starou osadou a první písemná zmínka o nich je v 15. stolení. Z toho se usuzuje, že dávno před tím patřily rovněž k Ratajskému panství. Je ze 22 popisných čísel s 19 trvale bydlícími občany. Od roku 1930 je zde zřízen místní vodovod, který je dodnes v provozu ke spokojenosti občanů. Vesničku si zvláště oblíbily rodáci, kteří si zde opravili chalupy nebo postavili chaty. Rádi je o víkendech a dovolených využívají. Uprostřed vsi stojí pěkná kaplička, která je místními vzorně udržována.