Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Splátka za vodovodní přípojky do 15.7.2023

  • Iveta Chábová

Vloženo: 24. května

Platnost do: 31. července

Zobrazeno: 262×

Vážení spoluobčané,

na veřejném zasedání dne 23.4.2023 bylo zastupitelstvem odhlasováno, že se začne vybírat první splátka na vodovodní přípojku ke skupinovému vodovodu. Jedná se o přípojku od hlavního řádu k vodoměrné šachtě na hranici vašeho pozemku. Tyto přípojky jste odsouhlasili bývalému vedení obce v Závazném dotazníku s udělením plné moci firmě VIS Hradec Králové, která tyto přípojky projektovala. Hlavní vodovodní řád, cca v červnu příštího roku, začne stavět v našich 3 obcích firma VPK Suchý, stavitel vodovodních přípojek není ještě vysoutěžen. Majitelem a investorem celého vodovodu i těchto přípojek je firma VHS Vrchlice-Maleč, která s vámi bude sepisovat smlouvy na provozování vodovodu a odběr vody do vašich nemovitostí. Obec je tedy jen zprostředkovatelem mezi vámi občany a firmou VHS. Obec neurčuje cenu přípojky, obci ji přesně sdělí projektanti ve spolupráci se stavební firmou a investorem. Obec ji musí respektovat. Stejnou částku za přípojku budou hradit i občané v Kácově a Zbizubech (Zbizuby budou pravděpodobně přispívat občanům ze svých naspořených peněz část ceny). Podveky za mnoho minulých let bohužel naspořeno nemají a navíc staví i kanalizaci. Ani jiný starosta by vám nedokázal zajistit přípojku za 20.000 Kč.

V roce 2020 byla cena přípojek odhadována na 20.000 Kč, vodovod se ale měl stavět až v roce 2022…. To již od začátku, za posun stavby může to, že celková cena skupinového vodovodu Kácov-Zbizuby-Podveky-Rataje se navýšila díky zvyšování cen stavebních materiálů a dalších nákladů po začátku válečného konfliktu na Ukrajině. Tedy určitě ne vinou obce. V příloze můžete vidět zápisy z roku 2022, tedy ještě v době, kdy tu bylo bývalé vedení. A tam jasně vidíte, že se již mluvilo o 40.000 Kč za jednu přípojku. Nyní je maximální cena 60.000 Kč, ale věříme v úspěch dotace od Středočeského kraje. Tedy snížení o cca 5.000 Kč na jednu nemovitost. A i ve snížení ceny od budoucího stavitele. Takže cena celková se pro vás bude, velmi pravděpodobně, pohybovat mezi 50.000 a 55.000 Kč. Přesná částka bude známa přibližně v polovině roku 2023, tedy již brzy. 

Prosíme tedy o úhrady první splátky, tedy 20.000 Kč (5.000 Kč za projekt jste již uhradili, projekt bude o něco levnější a částka, která zbyde, vám bude samozřejmě započítána do celkové ceny a sníží tedy váš konečný doplatek). Mohli bychom počkat a vybírat celkovou částku až na začátku roku 2024, ale rozdělení do 3 částek se nám zdá pro občany přijatelnější.

První splátka na zřízení vodovodní přípojky ve výši 20.000,- Kč

Prosíme provést platbu bezhotovostně na účet obecního úřadu č. 18528161/0100, VS: č.p./č.e., do poznámky pro příjemce uveďte jméno majitele nemovitosti, adresu.

Splatno do 15.7.2023

Druhá splátka je plánována do konce roku 2023 a doplatek jaro 2024, bude upřesněno podle vývoje stavby celého skupinového vodovodu.

Samozřejmě se na všechno můžete přijít zeptat každou středu na obecní úřad, kde se můžeme domluvit na případném postupu, který by vám vyhovoval. A také se tam dozvíte skutečnou situaci, nejen to, co někdo šíří jako „zaručenou“ zprávu.

Přílohy