Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Povinná výměna kotlů do 31.8.2024

  • Iveta Chábová

Vloženo: 25. dubna

Zobrazeno: 523×

Na základě informací, které obec obdržela, předáváme tyto svým občanům: 

Ministr a ministerstvo životního prostředí veřejně deklarovalo, že
termín výměny kotlů  1. a 2. a bez třídy nebude již prodloužen.

To znamená, že dle zákona o ochraně ovzduší musí být všechny tyto kotle vyměněny nebo odpojeny od topného systému do 31. srpna 2024.

Řada lidí stále marně doufá v prodloužení termínu. Je třeba proto všechny obyvatele na to co nejdříve upozornit. Bude kolem toho jistě "veselo".

 

Ministr životního prostředí zároveň vyhlásil, že po 1. 9. 2024 by měly být vyhlášeny programy na výměnu kotlů 3. třídy.

MŽP informovalo, že po 1. 9. 2024 již nebudou vypisovány nové programy na výměnu kotlů 1. a 2. a bez třídy.

To tedy znamená, že každý kdo chce provést výměnu těchto kotlů na dotace, musí žádost podat do 31. 8. 2024 v rámci aktuálně platných programů.

Kdo tak neučiní, bude muset provést výměnu starého kotle už jen za vlastní peníze !

Upozorňujeme všechny, že podle Zákona o ochraně ovzduší, že o tom zda bude nutné kotel vyměnit nebo ne, rozhodují oprávněné osoby na základě provedené kontroly kotle. Zákon o ochraně ovzduší totiž žádné třídy kotlů nezná. Jedná se o povinnost kotle splnit požadavky na kvalitu spalování.

Starý zdroj tepla se vyznačuje nehospodárným provozem a zvýšeným rizikem poruch. Podle aktuálního znění zákona o ochraně ovzduší bude od 1. 9. 2024 možné provozovat pouze kotle na pevná paliva v emisní třídě 3, 4 nebo 5. Starší, již nevyhovující kotle je potřeba vyměnit za jiný zdroj tepla. K poškozování životního prostředí přispívají také staré kotle na plyn nebo na elektřinu, protože spotřebovávají více energie než nově instalované úsporné zdroje tepla.

Jaké kotle budou zakázány

Zákon o ochraně ovzduší zakazuje používání kotlů na pevná paliva:

  • vyrobených před rokem 2000 (do té doby se nepoužívaly tzv. emisní třídy)

  • vyrobených svépomocí

  •  1. a 2. emisní třídy

Zákaz se týká opravdu všech těchto kotlů. Je tedy jedno, zda jde o hlavní nebo záložní zdroj vytápění. A nezáleží ani na tom, jestli kotel provozuje podnikatel nebo domácnost. Pro vytápění už bude možné používat výhradně kotle 3. a vyšší emisní třídy nebo kotle, které splňují takzvaný ekodesign.

Podle informací, které jsem o stavu kotlů v naší obci získala je stále ještě hodně domácností, které mají výměnu kotle před sebou. Začněte, prosím, co nejrychleji. Poraďte se se svým revizním technikem, jak dále postupovat. 

Provozovatel, který bude provozovat  kotle 1. nebo 2. emisní třídy po 1.9.2024 riskuje pokutu do výše 50 000 Kč. Hlavním cílem výměny kotlů je zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích.

Příslušné orgány ochrany ovzduší budou v rámci své kontrolní činnosti identifikovat domácnosti provozující kotle 1. a 2. emisní třídy a prověřovat, zda provozovatelé kotlů dodržují povinnost provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva jedenkrát za tři roky.