Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Stavba vodovodu a kanalizace v naší obci - aktualizace k 22.7.2024

  • Iveta Chábová

Vloženo: 22. července

Zobrazeno: 29×

Vážení spoluobčané, 

jak jsem již minule psala, to, co se nyní kreslí na silnice a další pozemky není zakreslení přípojek, to je pouze vyznačení míst, kudy vedou kabely ČEZu a CETINu. Přípojky s vámi budou opravdu konzultovány, ale ještě je čas. 

Dnes jsme se dozvěděli, že obec dostala dotaci na vodovodní přípojky, proto v nejbližších dnech budete informováni o výši vašich doplatků na jednotlivé přípojky. Ale vše musíme ještě administrativně zpracovat a nechat projít zastupitelstvem, tak prosím o trpělivost, ale každopádně je to pro vás i pro nás potěšující zpráva, že se to podařilo. 

Za hřiště u rybníka je již navážen materiál na stavbu čističky odpadních vod a je zde připravován terén na stavbu. Celá stavba bude postupně oplocena a je na ni přísně zakázán vstup nepovolaných osob. 

Také probíhá příprava stavby hlavního vodovodního a kanalizačního řádu. Termín zahájení je druhých 14 dní v měsíci červenci 2024. Začne se u vyústění silnice od Močidel a pojede se hlavní silnicí až k hasičárně a dále vedlejší silnice v celé horní polovině obce, tedy té kolem obecního úřadu a okolí. V dalších týdnech se bude pokračovat ve zbytku obce Podveky. Následují Ježovice a Zalíbená, ale zatím nemáme přesný harmonogram. Firma nestaví jen v našich vesničkách, ale v okolí Zbizub i Kácova a postupuje tak, jak jim to povrchy, povolení a počasí dovolí. O všem budete informováni. 

Po obci se tedy budou brzy pohybovat stavební stroje, dělníci, auta. Velmi vás prosíme o ohleduplnost a trpělivost. Pokud budete mít nějaké připomínky nebo přání, volejte nebo přijďte na obecní úřad, který je prostředníkem mezi investorem, stavební firmou, projektanty a vámi. Všechno lze řešit, ale pokud si na něco budete stěžovat jen mezi sebou, těžko tím něčeho dosáhnete. 

Parkujte svá auta tak, aby byl umožněn průjezd techniky, na místech, kde bude zákaz, nelze parkovat vůbec. Zabezpečte, prosím, svá vrata a ploty, aby nebyla ohrožena vaše zvířata. Vysvětlete svým dětem, aby se vyhýbaly strojům a příkopům. Využívejte dešťovou kanalizaci opravdu jen na to, k čemu je určená.....pokud by došlo k nějakému poškození materiálu při stavbě, hrozí vysoké pokuty tomu, kdo tyto škody způsobil. Všechny cesty budou buď podvrtány nebo kopány. Čeká nás trochu náročné období, ale jsme schopni to zvládnout, pokud budeme dodržovat určená pravidla. 

Zásobování obchodu nebude nijak narušeno. Postupně budou instalovány dopravní značky, bilboard o zahájení stavby, navážen materiál.  

Ti, kdo mají zažádáno o kanalizační přípojku budou na stránkách a nástěnkách informování o přípravách, které jsou nutné k instalaci kanalizační přípojky. Obec nyní sjednává elektrikáře, revizního technika, asi za 2 týdny vyvěsíme návod, jak si počínat s touto přípravou. Bude třeba mít zajištěný motorový proud...tedy 380 V. Zatím, prosím, vyčkejte. 

Dále budeme postupně potřebovat informace o počtu osob v domě žijících....ne hlášených...ale užívajících dům, o tom, zda budete chtít kanalizaci zprovoznit ihned nebo za pár let....to se týká neobydlených domů a pozemků, tam je postup trochu jiný. Leták připravujeme. Dále plánujeme na úřadě v zasedací místnosti schůzku, kde vše uslyšíte naživo od odborníků. Termín vám včas sdělím, přípojky jsou v plánu až po hlavním řádu, tedy nejdříve na podzim, ale přípravu a revize si můžete zajistit již dříve. Hlídejte stránky a vývěsky, budeme o všem informovat. Klid....žádnou paniku, prosím:-)