Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Novinky v obci listopad 2023

  • Iveta Chábová

Vloženo: 11. prosince 2023

Zobrazeno: 483×

Milí spoluobčané, 

v listopadu proběhlo již 11.veřejné zasedání zastupitelstva obce Podveky, potom hned 6.12.2023 proběhlo 12. zasedání. Zde jsou informace, které jsou pro vás důležité. 

Obec zahájila jednání ohledně duplicitního vlastnictví některých obecních pozemků. Vlastníme je napůl se Státním pozemkovým úřadem, což se táhne již několik let a nyní by se tato situace mohla povést vyřešit. Některé pozemky zůstanou státu a některé by se měly vrátit obci. 

Projednávají se nadále pozemkové úpravy, máme souhlasy některých vlastníků a také je třeba provádět protierozní opatření na pozemcích a s tím by nám mohly tyto úpravy pomoci. 

Byl schválen rozpočet na rok 2024, čeká nás budování vodovodu a kanalizace v Podvekách. Podrobný harmonogram prací bychom měli obdržet na začátku roku 2024. Koncem prosince nebo na začátku roku 2024 budeme také znát definitivní částku, kolik bude přípojka každou nemovitost stát. V únoru také budeme podávat žádost o dotaci, která by mohla pomoci cenu za přípojku alespoň trochu snížit. Budeme vás informovat. Také máme připravenou Smlouvu mezi občanem a obcí o stavbě vodovodní přípojky, kterou zájemci o připojení budou osobně podepisovat na obecním úřadě nejpozději do konce měsíce ledna 2024. 

V obci se bude v následujících měsících řešit oprava hráze rybníka v Podvekách. Nyní bude probíhat monitoring a kontrolní vrty. 

Otevřelo se nové kadeřnictví, a také pedikúra. První den bylo plno, občané byli spokojeni, v lednu začínáme naostro. Do konce roku bude ještě zkušební den na kosmetiku a masáže. Přijďte se podívat na nově upravené prostory a vyzkoušet nové služby. Nabízíme také možnost dárkových poukazů pro vaše rodinné příslušníky jako dárek k vánocům. Volejte, dozvíte se více. 

Obec Zbizuby a Soběšín nám přispěly na rekonstrukci ordinace našeho pana doktora. Za jejich příspěvek byly pořízeny nové skříně, psací stůl pro sestřičku a věšák. Vše zůstává v majetku obce. Na jaře ještě plánujeme malování a vybavení čekárny, aby vše bylo pro pacienty příjemné. 

Na zastupitelstvu se také vzal na vědomí zápis do Kroniky za rok 2021, rok 2022 se bude probírat na začátku příštího roku. 

Po upozornění občanů jsme nechali přidělat dvířka ke knihobudce na zastávce autobusu a nyní jsou již knihy chráněny. 

Dále bylo vypnuto po dobu noci, tedy cca od 23.hodiny do 5.hodiny ranní veřejné osvětlení ve všech vesničkách a i na hlavní silnici. Tato silnice je silnicí II.třídy a tedy není ze zákona povinnost na ní svítit. Zkusíme tím ušetřit náklady, zjistíme při dalším vyúčtování, jak moc to pomohlo. 

Obec také zkusí podat opět žádost o dotaci na Obchůdek 2021....tedy dotační program pro malé obce a jejich obchody. V lednu bude probíhat každoroční inventura v obchodě. 

Další dotace, kterou zkusíme, bude dotace na pořízení stromů na osázení cesty ze Zalíbené do Podvek. 

Také nám bylo oznámeno další zvýšení ceny na odvoz odpadků firmou FCC. Loni to bylo o 15%, letos o 11%. To jenom pro objasnění zvýšené částky, kterou budeme vybírat příští rok. POZOR....splatnost je tentokrát již do 31.3.2024 a budete dostávat známky na popelnici na rok 2024, tedy po uhrazení poplatku. Popelnice bez známky nebudou od 1.4.2024 vyváženy. 

První adventní neděli bylo také rozsvěcení vánočního stromečku a vítání našeho nového občánka Adámka. Akce byla milá, konala se před i uvnitř v místní hasičárně, kterou moc hezky upravili společnými silami místní hasiči. Náklady na lino hradila obec. Na základě darovací smlouvy nám bylo vymalováno a dostali jsme též kamna, aby bylo teplo. Hasičárna tedy velmi ožila a bude žít dál. Obec si zřídila živnost na hostinskou činnost a proto může nyní pořádat akce s občerstvením a výtěžky z těchto akcí použít na další akce nebo na rekonstrukce a pomoc, kde bude třeba. Všem, kdo přišli a bavili se, děkujeme. Výherkyně za nejlepší dobrotu vyzveme k převzetí cen. Vyhrály věnečky....mňam:-), Terezce M. děkujeme moc a moc za krásný betlém pro naši obec. Chlapům, kteří betlém stavěli, obstarali stromeček a rekonstruovali hasičárnu děkujeme také moc a moc. Děkujeme za obsluhu, za vystoupení dětí a nácvik představení. 

V budově obecního úřadu musíme nechat opravit vodovodní trubky. Jsou prorezlé a protékají do zdí. Proto je vydán naprostý zákaz pouštění vody na WC v místním obchodě. Zdi jsou velmi nasáklé unikající vodou, v zimě nevysychají a oprava bude provedena pravděpodobně v lednu. 

Probíhá dotazníkové řízení ohledně dětské skupiny, tedy zkoumá se zájem rodičů z blízkého okolí o umístění jejich dětí do školičky v Podvekách. 

V lednu se bude konat Odpoledne plné her v zasedací místnosti obecního úřadu. Budou se hrát deskové hry, zvány jsou celé rodiny. Termín brzy oznámíme. 

V únoru pak plánujeme oslavu Masopusta a dětský karneval. Termín také oznámíme. 

A protože jsou Vánoce svátky klidu a míru, přeji tento klid vám všem. V posledních dnech řešíme na úřadě v podstatě denně nějakou stížnost souseda na souseda..... Snažíme se všem vyhovět, uklidnit situaci, urovnat spor. Začněte, prosím, v novém roce, každý sám u sebe. Když budeme každý mít "zameteno před vlastním prahem", tyto stížnosti postupně pominou a bude se nám všem žít lépe. Je smutné, když například ten, kdo nevyváží žumpu poukazuje na toho, kdo ji nevyváží taky....., když ten, kdo nemá pořádek okolo svého pozemku upozorňuje na to, že ten druhý ho nemá taky..., že ten kdo nemá na katastru zakreslenou správně svoji stavbu nebo zahradní domek upozorňuje na to, že jeho soused má připloceno....atd, atd.... Nebojte, vše řešíme a obě strany vždy potom seznámíme s výsledkem. Někdy ale toto "místní šetření" pár týdnů trvá. 

A ještě prosíme, nedávejte pneumatiky k popelnicím, ani do Podvek, ani do Útěchvost....prosíme ty, kteří je tam odložili, aby si je zase odvezli. Víme všechno:-) Také znovu žádáme, házejte své nedopalky do popelníku před úřadem, nikoli na zem kolem popelníku a ten, kdo nechal svého pejska vyvenčit před dveře do naší dílny na úřadě, příště, prosím, ukliďte, není to přece tak složité, vedle jsou popelnice na bioodpad:-)

Na druhou stranu, pokud vás něco trápí, samozřejmě přijďte, budeme se tím zabývat. To je také naše práce. 

Krásné vánoční svátky všem dobrým lidem. 

 

 

Galerie