Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Novinky v obci říjen 2023

  • Iveta Chábová

Vloženo: 8. listopadu 2023

Zobrazeno: 463×

Milí spoluobčané, 

naše sdružení má za sebou první rok vedení obce. O tom, co se povedlo a nepovedlo napíšu v některém z dalších článků. 

Do vánoc zbývá 6 týdnů:-). Příští týden ve středu bude již 11.veřejné zasedání zastupitelstva obce. Bude mít 39 bodů, bude se projednávat hodně záležitostí, i těch, o kterých může starosta rozhodnout sám, aniž by se o tom muselo hlasovat. Ale to já prostě nedělám. Chci, aby se rozhodování účastnili všichni zastupitelé, když byli zvoleni jako zástupci svých voličů. Všichni zastupitelé dostávají obrovské množství podkladů k prostudování. Takže snad se již nebude nikde říkat, že jim není nic zasíláno. 

V obci se v posledních dnech dějí divné věci, ztratilo se auto, pohybovala se po obci cizí paní, která parkovala několik nocí v Močidlech, ztratilo se dřevo atd. Vše řešila policie. Buďte proto opatrní a chraňte a zabezpečte si svůj majetek. 

V měsíci říjnu proběhlo setkání seniorů a nejen jich. Kdo přišel, chtěl by další podobné setkání, protože byl programem mile překvapen, kdo nepřišel, asi měl důvod nepřijít. Dále proběhlo Dýňobraní, tedy akce pro všechny generace. Věřím, že se vám líbilo.

Měli jsme kontejnery na nebezpečný odpad, bioodpad, velkoobjemový odpad. Tentokrát i v Zalíbené, příště další vesničky.

Probíhají dětské dílničky a chystáme se na rozsvěcení stromečku. Ano, všechny tyto akce něco obec stojí, ale podívejte se do okolních obcí, všude se něco děje a to je moc dobře. Tyto náklady nejsou nijak závratné a pokud je to investice do spokojených dětí, rodin, seniorů, je to investice naprosto správná. 

Také nás v minulém měsíci opustili dva naši dlouholetí občané. To jsou smutné chvíle a s rodinami cítíme. 

Ale také se nám narodil náš první trvale hlášený občánek (tedy od našeho zvolení), vítej v Podvekách:-)

A jaké máme novinky? 

V Útěchvostech nesvítí 3 světla veřejného osvětlení, podle informací podél hlavní silnici, což budeme řešit, až bude mít pan elektrikář čas. Nyní se věnoval v naší obci světlům v Zalíbené, dále lampám v Podvekách, v některých byla voda, což bylo nebezpečné. Také jsme nechali přidat zámky na řídící skříňky osvětlení a další budeme dodávat, aby nikdo nemohl manipulovat těmito zařízeními, a hlavně kvůli bezpečnosti. Dále nám pan elektrikář opravoval zářivku v obchodě, bojler na teplou vodu pro ordinaci a kancelář. Myslím, že si na nás dělá čas, kdy může. Musí si sehnat plošinu, náhradní díly atd... Sehnat kohokoli šikovného je dnes skoro nadlidský výkon. Proto některé úkony trvají déle, než si představujete. A hlavně, toto vše obec platí....každý výjezd, každou naši objednávku. Myslete na to, prosím, když nahlašujete poruchu. Vše se opraví, ale nebude to prostě do 24 hodin, možná ani dnů. 

Na obci ověřujeme podpisy a děláme různé výpisy z katastru a jiných registrů. Nemusíte tedy již jezdit jinam, naše paní asistentka má na vše certifikáty. Dokáže vám poradit s různými dokumenty a úřady, ptejte se, prosím. 

Konečně se ozval majitel hodinek, které byly nalezeny po kácení májky. Hodinky byly v pořádku předány:-)

V hlavní budově praskly vodovodní trubky ve zdi. Museli jsme tedy objednat instalatéry, kteří nám oznámili, že trubky jsou zralé na kompletní výměnu. Na fakturu za opravu čekáme. Dotace na celkovou rekonstrukci sháníme. 

Na začátku měsíce proběhl na našem úřadě Krajský audit. Až na drobná upozornění, týkající se termínů vyvěšování dokumentů, jsme dopadli velmi dobře. Chyby samozřejmě napravíme. Dostali jsme spoustu rad, námětů a vysvětlení. Velmi přínosný den. 

Probíhá výběrové řízení na stavitele pro vodovodní přípojky. Vzhledem k různým změnám je to ještě na nějakou dobu. Po obci se nese informace, že okolní obce již mají cenu přípojky, prosím, nešiřte je dále, vše je zatím v řešení, i v okolních obcích.  

Dne 22.11.2023 bude schůzka majitelů pozemků se zástupci Pozemkového fondu. Přijďte si vše poslechnout, jedná se o pozemky v naší obci. Týká se tedy nás všech. 

Uhradili jsme necelých 5 milionů na skupinový vodovod, tedy první část platby z celkové částky. A to proto, že stavba skupinového vodovodu v Kácově byla již zahájena. 

Připravujeme náš první samostatný rozpočet. Ten na letošní rok jsme téměř "zkopírovali" od minulého vedení, protože jsme neměli vůbec žádnou zkušenost se sestavováním rozpočtu pro obec. Nyní tedy provádíme některá rozpočtová opatření, abychom měli vše správně zanesené v účetnictví. Tento rozpočet bude velmi náročné pro naši paní účetní sestavit. Poprvé v historii obce nás čeká vysoký úvěr, další půjčka od firmy VPK, splátky úroků za tyto půjčky, výběr částek za vodovodní přípojky od občanů, platba kanalizace a skupinového vodovodu firmě VHS, různé dotační tituly na spoustu investic a dalších akcí (o všem vás budeme informovat), změna částky na různé kulturní a společenské akce, které se dějí a dít budou, změny v dani z nemovitosti pro obce, zároveň změny v dalších daních, ať již do plusu nebo do mínusu, nová cena za úhradu elektřiny a veřejného osvětlení. Prostě hodně nových nákladů a výdajů, které obec v takovéto míře nepamatuje. 

Také jsme museli upravit podle zákona hodně nových obecně závazných vyhlášek, a ještě nás jich hodně čeká. 

Na začátku prosince by se mohlo otvírat nové kadeřnictví, masáže, kosmetika a pedikúra. Obec je nucena, díky nákladům na elektřinu, včetně topení, zvýšit nájmy za pronajaté prostory a také pronajímané pozemky. Vše bude oznámeno. 

A nyní opět rubrika ANO - NE

NE - nevyštvali jsme paní kadeřnici nebo pedikérku, jen jsme v rámci konkurence a tedy nabídky a rozšíření nových služeb, podle zákona vyvěsili nový záměr na pronájem prostor, aby se mohli přihlásit původní i noví poskytovatelé služeb i v jiné dny a prostor byl tedy častěji využit a vydělal si na nájemném alespoň na topení. V prostoru se může střídat několik nájemců, vše je jen na domluvě. Uvidíme, jak to bude fungovat. Přijďte vyzkoušet a sami se rozhodnete, zda chcete chodit pravidelně nebo ne. 

ANO - my máme kamery na našem rodinném domě, a mnoho dalších občanů také. Podle odborníků na GDPR je třeba mít tyto kamery nařízené pouze na soukromý majetek, v našem případě osobní vozidla, byť by parkovala na obecním pozemku, v našem případě na ostatní - nikoli hlavní - komunikaci. Dále je třeba mít vyvěšeno oznámení o kamerovém záznamu na viditelném místě. Všechny tyto podmínky tedy splňujeme. Je zbytečné šířit informace, že ne. 

NE - obec nebude nyní vybírat poplatky za parkování soukromých vozidel na obecních pozemcích, pokud tím nejsou tyto pozemky ničeny, pokud vozidla nebrání vjezdu k někomu na zahradu nebo na jiná místa, nebrání záchranným složkám v jejich zásazích. V takovém případě bude občan vyzván ke sjednání nápravy. 

Tak přeji hezký listopad. 

ICH