Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Novinky v obci srpen 2023

  • Iveta Chábová

Vloženo: 4. září 2023

Zobrazeno: 394×

Milí spoluobčané, 

tradiční rubrika je opět tady. A dnes začnu včerejškem:-)

Včera se konalo přesunuté jednání zastupitelstva obce Podveky. Přesunuté bylo proto, že bylo původně vyhlášeno na středu 30.8.2023 a přišlo mi několik omluvenek od zastupitelů, že nepřijdou. A protože mým cílem je, aby pracovalo celé zastupitelstvo, opozice i naše sdružení, posunula jsem termín na víkend. Víkendová zasedání byla opozicí kritizována, ale jak se ukázalo, nehodil se ani všední den... Včera tedy nepřišlo na jednání 5 zastupitelů, nemohly se tedy projednávat velmi důležité obecní záležitosti.

Je velmi smutné a hlavně nezákonné, že se zastupitelé opakovaně neúčastní našich zasedání. Jsou to lidé, které si občané zvolili, aby zastupovali jejich zájmy a sdělovali jejich názory. Byť malými částkami, přesto jsou placeni z vašich daní, tedy z obecního rozpočtu. Za co? Za neúčast na čemkoli? Proč se chce stát člověk vlastně zastupitelem? Vždy jsem si myslela, že proto, aby sloužil lidem. Aby se zajímal, co se děje v obci, aby přiložil ruku tam, kde je to potřeba, aby tu prostě pro lidi byl. A je přece jedno, jestli jeho sdružení zrovna tentokrát vyhrálo nebo nevyhrálo volby. Zapsáním na kandidátku se stávám člověkem zodpovědným za svá rozhodování, a tím zůstávám, i když již nejsem mezi těmi vítěznými. Musím počítat s tím, že budu vidět, že budu kritizován, že budu možná i chválen, stanu se prostě veřejnou osobou. Pokud někoho nezajímá nebo nebaví tato role, neměl by vůbec kandidovat nebo potom přijmout funkci zastupitele. Pokud pro takového člověka neúspěch ve volbách znamená to, že se 4 roky nebude o nic zajímat, nepochopil svoji roli. To, že informuji o tom, kdo co dělá nebo dělal a nedělá nebo nedělal, to není pomluva, to jsou prostě fakta, která se dají velmi lehko dokázat. Na posledním zasedání to ostatně mnoho občanů vidělo na vlastní oči. 

Je na každém z nás, komu dáváme ve volbách svůj hlas.... A třeba jednou dojdete k tomuto názoru....

"Kdybych si měl vybírat, koho volit, zajímalo by mě, jak ten člověk pracoval v zastupitelstvu doposud. Jeho docházka na jednání by ale pro mé rozhodování byla hned na druhém místě v pořadí důležitosti,"

Tedy další zasedání by mělo proběhnout do konce září, protože mnohé firmy a úřady a občané čekají na naše vyjádření, které musí projít zastupitelstvem. 

A ještě pár vyvrácení "zaručených informací" - Ano, pracovní úřad nám opravdu proplácí veřejně prospěšné práce pro náš obecní úřad, včetně sociálního a zdravotního pojištění, tedy úřad to, co vynaloží, dostane zpět. Ano, já, paní účetní a paní asistentka máme opravdu o 33.000 Kč měsíčně menší náklady na platy a sociální a zdravotní pojištění, než by mělo bývalé vedení, kdyby vyhrálo volby a pokračovalo tak, jak to bylo v minulých letech nastavené. Znamená to tedy, že na našich třech platech ušetříme za rok na celou jednu roční splátku za vodovod pro firmu, která nám ho bude stavět. Díky tomu se budou moci stále pořádat různé akce a obec bude žít. Ano, jsem na to pyšná. Pokud má někdo z vás pocit, že byste dokázali nést plnou odpovědnost za všechno, co řešíte a podepisujete na obci, řešit desítky běžných problémů svých občanů a ještě se celý den usmívat za necelých 23.000 Kč čistého, dobrá...., pokud ale ne...nechte nás, prosím, pracovat. Ne, ještě neznáme cenu za vodovodní přípojky, ale udělám cokoli, aby byla pro vás přijatelná. 

No a nyní konečně k dalším novinkám. 

Máme opravený traktůrek na sekání v obci, hurááá, máme opravenou zářivku a klávesnici v našem obchodě, sháníme kosmetičku, lektory na různé kroužky nebo cvičení. 

Naši hasiči krásně reprezentovali obec na závodech tento víkend. Děkujeme ženám i mužům, dobrá práce:-)

Poslední sobotu v září budeme mít drakiádu a pečení dobrot z jablek, samozřejmě s otevřeným stánkem u hřiště. 

Dne 7.10.2023 bude setkání našich starších spoluobčanů na obecním úřadě, je zajištěna kapela, občerstvení a další program, začínají nám dětské dílničky a to každou neděli odpoledne.

Na 28.10.2023 je plánováno dýňobranní, tedy dlabání dýní pro děti a jejich rodiče a zkusíme ještě podle počasí otevřít opět stánek.

V plánu je dětský karneval Helloween, vánoční tvoření pro úplně všechny, rozsvícení stromečku první adventní neděli. Prostě spousta aktivit a setkávání. 

No a na čem pracujeme? Máme vyrobenou první knihobudku, po jejím natření ji umístíme, pravděpodobně, v autobusové zastávce v Podvekách. Knihobudky postupně nahradí knihovnu, do které se nechodilo.

Řešíme různé směny pozemků, příjezdové cesty, pozemkovou úpravu, cestu do Zalíbené, dopravní značení, dodatečné vodovodní a kanalizační přípojky, pojistné události, úvěr na vodovod a kanalizaci, digitálně technickou mapu, rozpočtová opatření, vyhlášky o poplatcích a mnoho dalšího. Se vším je mnoho a mnoho papírování, ale to je práce, kterou umíme a víme, že je nutná k tomu, aby se něco pohnulo dál a aby za námi byly vidět výsledky. 

Moc děkuji těm, kteří nás podporují. Já osobně mám někdy pocit, že jsem velmi vyčerpaná ze sporů, jejichž důvod vlastně vůbec nechápu. Ale na druhou stranu mám hlavně radostné dny, kdy potkám spoustu občanů, prohodíme pár vět, usmějeme se na sebe a hned mám zase motivaci pokračovat a sloužit vám a našim vesničkám. 

Tak hezký konec léta vám všem. 

Iveta Chábová,starostka