Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rok 2023 je za námi a rok 2024 před námi

  • Iveta Chábová

Vloženo: 3. ledna

Zobrazeno: 460×

Milí spoluobčané, 

tentokrát tu nejsou novinky za prosinec 2023, ale malé ohlédnutí za rokem 2023 a výhled do roku 2024.

Nejprve mi dovolte, vám všem popřát do nového roku hodně zdraví, lásky, spokojenosti, pracovních i životních úspěchů a síly zvládnout všechny nástrahy příštích měsíců, ale i užití si těch dobrých a příjemných věcí, které vás čekají. 

Rok 2023 byl prvním kompletním rokem, kdy obec vedlo naše nové sdružení. Hodně jsme se toho museli začít učit, studovat, číst, poznávat.....určitě jsme udělali nějaké chyby, ale snažili jsme se je rychle napravit. Každý chybný krok nás ale vlastně posunul dále, protože jsme se z něj snažili poučit. Každá vaše stížnost a upozornění, nás vyškolily a donutily nastudovat spoustu materiálů...a být lepší....Když jsme nastupovali do vedení obce, neměli jsme tušení, kolik má taková malá obec povinností, kolik musí dodržovat zákonů, kolik vyplnit formulářů a hlášení, jak složité má účetnictví, co všechno obec spravuje a za co všechno musí platit. Kolik času té práci budeme věnovat. 

Postupně jsme začali zjišťovat, co se musí a co ne, kde se dá ušetřit a co je potřeba vyměnit, zařídit, opravit, zdokonalit. Jak komunikovat se svými občany, co pro ně můžeme zařídit, jak je pobavit, jak být pro ně užitečný, kdy a jak za ně "kopat". 

Cítím, jak se postupně prolamují ledy a jak mnozí zarputilí odpůrci pomalu začínají chápat, že nechceme své obci škodit, že svou práci neděláme kvůli zisku, že věnujeme své obci více času než bychom museli. Že se snažíme, že se učíme, že jsme slušní a pracovití. Určitě se nám nepodařilo zatím pomoci každému, udělat pro každého to, co po nás požaduje, ale naše "vládnutí" trvá jenom něco málo přes rok. Prosíme o trpělivost. Některé záležitosti se řeší velmi dlouho, a i když si myslíte, že se jim nevěnujeme, není to pravda, jen je to řešení složitější, než jsme si původně mysleli. 

Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhají, hodně nebo málo, jednou nebo desetkrát. Všichni, kdo s námi mluvíte, kdo nám radíte, kdo se na nás třeba jen usmějete....všichni jste pro nás moc potřební. 

V tomto roce nás čeká velká stavba vodovodu i kanalizace. Obec pravděpodobně bude hodně zatížena vším, co taková stavba obnáší. Budeme se vás snažit o všem informovat včas a opravdu se neváhejte na nás obrátit se svými dotazy a případnými problémy. Od toho jsme tady. První se pravděpodobně začne budovat čistička odpadních vod za hřištěm. Potom bude následovat budování hlavního vodovodního řádu v Podvekách, následně v Zalíbené a potom i v Ježovicích. Hned po kolaudaci řádu se začne s budováním jednotlivých vodovodních přípojek k vašim domům. 

S tím souvisí i podepisování smluv a platba záloh na tyto přípojky. Během února 2024 vám předložíme smlouvu na tyto přípojky s přesnou částkou a do 2 měsíců by měla být uhrazena první splátka, pravděpodobně ve výši 30.000 Kč. Doplatek potom bude vybírán s největší pravděpodobností po létě 2024. Vše závisí na rychlosti stavby. Ale opravdu zatím, prosím, zůstaňte v klidu, všechno se brzy dozvíte. Přesný harmonogram nám byl přislíben do 1 měsíce. 

Dále nás během 1.čtvrtletí 2024 čeká platba za popelnice. Letos to bude jednotná částka 1.100 Kč pro každého bez rozdílu. Proč tomu tak je, jsem vám již vysvětlila v předchozích článcích. Tuto částku začneme vybírat od 15.1.2024 vždy v úředních dnech. Poslední termín platby je 31.3.2024. Známky na vaše popelnice budeme rozdávat přímo na obecním úřadě, pravděpodobně od poloviny měsíce ledna, až nám budou dodány firmou, která popelnice vyváží. 

Abyste nemuseli na úřad chodit několikrát, počkejte na výzvu, že máte připravenou smlouvu na vodovodní přípojku, při té příležitosti si můžete vyzvednout i známku. 

Každopádně se v nejbliší době s každým z vás potkám. Věřím, že vám budu moci odpovědět na všechny vaše případné dotazy, věřím, že spolu můžeme mluvit v klidu a bez negativních emocí. 

Jsem starostkou vás všech a snažím se být stále pozitivní a usměvavá a snažím se řídit těmito hesly, které mne život naučil:

  • Hledej dobro všude kolem sebe, a když nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. 
  • Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. 

Krásný rok 2024:-) A děkuji, že jste to dočetli až sem:-)

Iveta Chábová, starostka obce