Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Smlouva o dílo č. 15062 se zhotovitelem Maděra a Šípek , spol.s.r.o. na provedení veřejné zakázky malého rozsahu " Rekonstrukce veřejného osvětlení Podveky".

Vloženo: 1. července 2015

Přílohy